Jul 22nd • 5 notes • reblog
Jul 22nd • 7814 notes • reblog
Jul 22nd • 1 notes • reblog
Jul 22nd • 7 notes • reblog
Jul 22nd • 1527 notes • reblog

- რაც უფრო მეტს ანახებ ადამიანს, რომ მის გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლია, მით უფრო მეტად გაგიმეტებს, რომ გული გატკინოს.

Jul 22nd • 0 notesreblog
Jul 22nd • 85914 notes • reblog
Jul 22nd • 15 notes • reblog
Jul 22nd • 62246 notes • reblog
 
Jul 22nd • 4273 notes • reblog
theme made by division themes